Toimitus- ja käyttöehdot

1) Toimitus
Valokuvat toimitetaan sähköpostitse jpg-tiedostoina A4-koossa (300 dpi:n resoluutio).
            
2) Kertakäyttöoikeus
Suomen Urheilumuseo myöntää kuville kertakäyttöoikeuden  etukäteen sovittuun tarkoitukseen. Käyttöoikeudesta peritään voimassa  olevan hinnaston mukainen korvaus. Myönnetty kertakäyttöoikeus ei  tarkoita yksinoikeutta, eikä sitä voi myydä tai siirtää kolmannelle  osapuolelle. Tekijänoikeus ei siirry kuvan käyttöoikeuden ostajalle.
       
3) Laskutus 
Kuvan tilaus on laskutusperuste.

4) Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet
a) Asiakas vastaa kuvien käyttöyhteyden laillisuudesta ja  kuvien julkaisuun liittyvien lupien ja suostumusten hankkimisesta sekä  yleisen käytännön ja hyvien tapojen noudattamisesta kuvia  julkaistessaan. Samoin asiakas vastaa lupien hankkimisesta kuvissa  esiintyvien henkilöiden, teosten ja tavaramerkkien osalta.
b) Käyttöoikeuden myöntämistä varten asiakkaan on  ilmoitettava kuvan käyttötapa, julkaisu tai mainosväline sekä  loppukäyttäjä.
c) Uusinta- tai lisäkäytöstä on ilmoitettava etukäteen Suomen Urheilumuseoon.

5) Ohjeita ja rajoituksia kuvan julkaisuun
a) Käytöstä on aina sovittava etukäteen.
b) Kuvia julkaistaessa on mainittava kuvalähteenä valokuvaajan ja/tai Suomen Urheilumuseon nimi.
c) Kuvia ei saa muokata ilman lupaa.
d) Kuvan maksimijulkaisukoko internetissä on 640x480 pikseliä.
       
6) Huomautukset 
a) Tilausta koskevat huomautukset on tehtävä heti, kun kuvat on vastaanotettu.
b) Digitaaliset kuvatiedostot on tuhottava välittömästi käytön jälkeen, eikä niitä saa arkistoida. 

Lisätietoja:

Merja Vilen
valokuva-arkistonhoitaja
puh. 044 761 1713
merja.vilen(at)urheilumuseo.fi